MIAI là gì? Ý nghĩa của từ miai - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

MIAI là gì? Ý nghĩa của từ miai

MIAI là gì ?

MIAI là “Supreme Islamic Council of Indonesia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIAI

MIAI có nghĩa “Supreme Islamic Council of Indonesia”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Hồi giáo tối cao Indonesia”.

MIAI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIAI là “Supreme Islamic Council of Indonesia”.

Post Top Ad