NOBLE là gì? Ý nghĩa của từ noble - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

NOBLE là gì? Ý nghĩa của từ noble

NOBLE là gì ?

NOBLE là “North Of Boston Library Exchange” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NOBLE

NOBLE có nghĩa “North Of Boston Library Exchange”, dịch sang tiếng Việt là “Trao đổi thư viện phía Bắc của Boston”.

NOBLE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NOBLE là “North Of Boston Library Exchange”.

Post Top Ad