QRS là gì? Ý nghĩa của từ qrs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

QRS là gì? Ý nghĩa của từ qrs

QRS là gì ?

QRS là “Quick Response Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QRS

QRS có nghĩa “Quick Response Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ phản hồi nhanh”.

QRS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QRS là “Quick Response Service”.

Một số kiểu QRS viết tắt khác:
+ Quality, Reliability and Security: Chất lượng, độ tin cậy và bảo mật.
+ Quantitative Restrictions: Hạn chế định lượng.
+ Quality Ratings Survey: Khảo sát đánh giá chất lượng.

Post Top Ad