MPQ là gì? Ý nghĩa của từ mpq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

MPQ là gì? Ý nghĩa của từ mpq

MPQ là gì ?

MPQ là “Multidimensional Personality Questionnaire” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPQ

MPQ có nghĩa “Multidimensional Personality Questionnaire”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng câu hỏi về tính cách đa chiều”.

MPQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPQ là “Multidimensional Personality Questionnaire”.

Một số kiểu MPQ viết tắt khác:
+ McGill Pain Questionnaire: Bảng câu hỏi về nỗi đau của McGill.
+ Multicultural Personality Questionnaire: Bảng câu hỏi về tính cách đa văn hóa.

Post Top Ad