UH là gì? Ý nghĩa của từ uh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

UH là gì? Ý nghĩa của từ uh

UH là gì ?

UH là “Unaccusative Hypothesis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UH

UH có nghĩa “Unaccusative Hypothesis”, dịch sang tiếng Việt là “Giả thuyết không hợp lý”.

UH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UH là “Unaccusative Hypothesis”.

Một số kiểu UH viết tắt khác:
+ University of Houston: Đại học Houston.
+ University of Hertfordshire: Đại học Hertfordshire.
+ University of Hawai: Đại học Hawai.
+ University Honors: Danh dự Đại học.
+ United House: Ngôi nhà thống nhất.
+ University of Havana: Đại học Havana.
+ University Hospital: Bệnh viện Đại hoc.
+ University of Hyogo: Đại học Hyogo.
+ United Hospitals: Bệnh viện Hoa Kỳ.
+ Unit of Hydromechanics: Đơn vị cơ học thủy văn.

Post Top Ad