MRCI là gì? Ý nghĩa của từ mrci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 14 tháng 2, 2023

MRCI là gì? Ý nghĩa của từ mrci

MRCI là gì ?

MRCI là “Multireference configuration interaction” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRCI

MRCI có nghĩa “Multireference configuration interaction”, dịch sang tiếng Việt là “Tương tác cấu hình đa hội nghị”.

MRCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRCI là “Multireference configuration interaction”.

Một số kiểu MRCI viết tắt khác:
+ Microsoft Real-time Compression Interface: Giao diện nén thời gian thực của Microsoft.
+ Migrant Rights Centre Ireland: Trung tâm Quyền di cư Ireland.
+ Mining Readiness Certification Inspection: Kiểm tra chứng nhận sẵn sàng khai thác.

Post Top Ad