MTSO là gì? Ý nghĩa của từ mtso - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

MTSO là gì? Ý nghĩa của từ mtso

MTSO là gì ?

MTSO là “Mobile Telephone Switching Office” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTSO

MTSO có nghĩa “Mobile Telephone Switching Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng chuyển mạch điện thoại di động”.

MTSO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTSO là “Mobile Telephone Switching Office”.

Post Top Ad