TGE là gì? Ý nghĩa của từ tge - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

TGE là gì? Ý nghĩa của từ tge

TGE là gì ?

TGE là “Tree Grammar Engine” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGE

TGE có nghĩa “Tree Grammar Engine”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ngữ pháp cây”.

TGE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGE là “Tree Grammar Engine”.

Một số kiểu TGE viết tắt khác:
+ Transitional Government of Ethiopia: Chính phủ chuyển tiếp của Ethiopia.
+ Transmissible gastroenteritis: Viêm dạ dày ruột truyền nhiễm.
+ Tibetan Government in Exile: Chính phủ Tây Tạng lưu vong.
+ Tapered Gridded Estimator: Công cụ ước tính có lưới giảm dần.
+ Tokyo Grain Exchange: Sở giao dịch ngũ cốc Tokyo.
+ The Great Escape: Cuộc tẩu thoát vĩ đại.
+ Transmissible Gastro-Enteritis: Viêm dạ dày-ruột có thể lây truyền.

Post Top Ad