ZDC là gì? Ý nghĩa của từ zdc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

ZDC là gì? Ý nghĩa của từ zdc

ZDC là gì ?

ZDC là “Zambia Democratic Congress” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZDC

ZDC có nghĩa “Zambia Democratic Congress”, dịch sang tiếng Việt là “Đại hội Dân chủ Zambia”.

ZDC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZDC là “Zambia Democratic Congress”.

Một số kiểu ZDC viết tắt khác:
+ Washington Air Route Traffic Control Center: Trung tâm Kiểm soát Giao thông Đường hàng không Washington.
+ Zona De Combate: Khu vực chiến đấu.

Post Top Ad