NFSW là gì? Ý nghĩa của từ nfsw - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

NFSW là gì? Ý nghĩa của từ nfsw

NFSW là gì ?

NFSW là “National Federation of Sugar Workers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NFSW

NFSW có nghĩa “National Federation of Sugar Workers”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn công nhân mía đường quốc gia”.

NFSW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NFSW là “National Federation of Sugar Workers”.

Post Top Ad