PCBA là gì? Ý nghĩa của từ pcba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

PCBA là gì? Ý nghĩa của từ pcba

PCBA là gì ?

PCBA là “Printed Circuit Board Assembly” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCBA

PCBA có nghĩa “Printed Circuit Board Assembly”, dịch sang tiếng Việt là “Lắp ráp bảng mạch in”.

PCBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCBA là “Printed Circuit Board Assembly”.

Một số kiểu PCBA viết tắt khác:
+ Portable Clinical Blood Analyzer: Máy phân tích máu lâm sàng di động.
+ Pulaski County Bar Association: Hiệp hội luật sư hạt Pulaski.
+ Postville Community Benefits Alliance: Liên minh lợi ích cộng đồng Postville.

Post Top Ad