WAFF là gì? Ý nghĩa của từ waff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

WAFF là gì? Ý nghĩa của từ waff

WAFF là gì ?

WAFF là “West Asian Football Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WAFF

WAFF có nghĩa “West Asian Football Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng đá Tây Á”.

WAFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WAFF là “West Asian Football Federation”.

Một số kiểu WAFF viết tắt khác:
+ World Amputee Football Federation: Liên đoàn bóng đá người cụt tay thế giới.
+ West African Frontier Force: Lực lượng biên giới Tây Phi.
+ Winnipeg Aboriginal Film Festival: Liên hoan phim Thổ dân Winnipeg.
+ Western Australian Folk Federation: Liên đoàn dân gian Tây Úc.
+ We Are Family Foundation: Tổ chức chúng ta là gia đình.

Post Top Ad