WASS là gì? Ý nghĩa của từ wass - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

WASS là gì? Ý nghĩa của từ wass

WASS là gì ?

WASS là “Westminster Aviation Security Services” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WASS

WASS có nghĩa “Westminster Aviation Security Services”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ An ninh Hàng không Westminster”.

WASS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WASS là “Westminster Aviation Security Services”.

Một số kiểu WASS viết tắt khác:
+ West Africa Senior High School: Trường Trung học Phổ thông Tây Phi.

Post Top Ad