OBL là gì? Ý nghĩa của từ obl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

OBL là gì? Ý nghĩa của từ obl

OBL là gì ?

OBL là “Object Based Learning” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OBL

OBL có nghĩa “Object Based Learning”, dịch sang tiếng Việt là “Học dựa trên đối tượng”.

OBL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OBL là “Object Based Learning”.

Một số kiểu OBL viết tắt khác:
+ ONE Bank Limited: Ngân hàng TNHH ONE.
+ Obol Basketball League: Liên đoàn bóng rổ Obol.
+ Office of Business Liaison: Văn phòng liên lạc kinh doanh.
+ Onion Browser License: Giấy phép trình duyệt Onion.
+ One Block Lookahead: Nhìn trước một khối.

Post Top Ad