OISP là gì? Ý nghĩa của từ oisp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

OISP là gì? Ý nghĩa của từ oisp

OISP là gì ?

OISP là “Oxford Institute of Social Policy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OISP

OISP có nghĩa “Oxford Institute of Social Policy”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Chính sách xã hội Oxford”.

OISP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OISP là “Oxford Institute of Social Policy”.

Một số kiểu OISP viết tắt khác:
+ Office of Information Security and Privacy: Văn phòng Bảo mật và Quyền riêng tư Thông tin.

Post Top Ad