SDNN là gì? Ý nghĩa của từ sdnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

SDNN là gì? Ý nghĩa của từ sdnn

SDNN là gì ?

SDNN là “San Diego News Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SDNN

SDNN có nghĩa “San Diego News Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng tin tức San Diego”.

SDNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDNN là “San Diego News Network”.

Post Top Ad