OURS là gì? Ý nghĩa của từ ours - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

OURS là gì? Ý nghĩa của từ ours

OURS là gì ?

OURS là “Organization Useful Rehabilitation Service” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OURS

OURS có nghĩa “Organization Useful Rehabilitation Service”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ Phục hồi hữu ích cho Tổ chức”.

OURS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OURS là “Organization Useful Rehabilitation Service”.

Một số kiểu OURS viết tắt khác:
+ One Union of Regional Staff: Một Liên minh Nhân viên Khu vực.
+ Office of Undergraduate Research and Scholarship: Văn phòng Nghiên cứu Đại học và Học bổng.
+ Observatory on the Universality of Rights: Đài quan sát về tính phổ biến của quyền.
+ Oxford University Railway Society: Hiệp hội Đường sắt Đại học Oxford.

Post Top Ad