OVN là gì? Ý nghĩa của từ ovn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

OVN là gì? Ý nghĩa của từ ovn

OVN là gì ?

OVN là “Open Value Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OVN

OVN có nghĩa “Open Value Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mở mạng giá trị”.

OVN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OVN là “Open Value Network”.

Một số kiểu OVN viết tắt khác:
+ Online Virginia Network: Mạng Virginia trực tuyến.

Post Top Ad