PCO2 là gì? Ý nghĩa của từ pco2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

PCO2 là gì? Ý nghĩa của từ pco2

PCO2 là gì ?

PCO2 là “Partial pressure of carbon dioxide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PCO2

PCO2 có nghĩa “Partial pressure of carbon dioxide”, dịch sang tiếng Việt là “Áp suất một phần của khí cacbonic”.

PCO2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCO2 là “Partial pressure of carbon dioxide”.

Post Top Ad