VWA là gì? Ý nghĩa của từ vwa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2023

VWA là gì? Ý nghĩa của từ vwa

VWA là gì ?

VWA là “Vegan World Alliance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VWA

VWA có nghĩa “Vegan World Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh thế giới thuần chay”.

VWA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VWA là “Vegan World Alliance”.

Một số kiểu VWA viết tắt khác:
+ Video Wrestling Association: Hiệp hội đấu vật video.
+ von Willebrand factor type A: Yếu tố von Willebrand loại A.
+ Vic-Wells Association: Hiệp hội Vic-Wells.
+ Victorian Wheatgrowers’ Association: Hiệp hội những người trồng lúa mì Victoria.
+ Vaccination Week In The Americas: Tuần lễ tiêm chủng ở châu Mỹ.
+ Vuharavi Welfare Association: Hiệp hội phúc lợi Vuharavi.
+ Virginia Wineries Association: Hiệp hội các nhà máy rượu vang Virginia.
+ Veranda's Willems-Accent.

Post Top Ad