PDSI là gì? Ý nghĩa của từ pdsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PDSI là gì? Ý nghĩa của từ pdsi

PDSI là gì ?

PDSI là “Palmer Drought Severity Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PDSI

PDSI có nghĩa “Palmer Drought Severity Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số mức độ nghiêm trọng của hạn hán Palmer”.

PDSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PDSI là “Palmer Drought Severity Index”.

Một số kiểu PDSI viết tắt khác:
+ Principal Decision Systems International: Hệ thống Quyết định Chính Quốc tế.
+ Peritoneal Dialysis Society of India: Hiệp hội lọc màng bụng của Ấn Độ.
+ Personnel Development Skill Identifier: Định danh Kỹ năng Phát triển Nhân sự.

Post Top Ad