PYC là gì? Ý nghĩa của từ pyc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PYC là gì? Ý nghĩa của từ pyc

PYC là gì ?

PYC là “Passenger Yacht Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PYC

PYC có nghĩa “Passenger Yacht Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã du thuyền của hành khách”.

PYC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PYC là “Passenger Yacht Code”.

Một số kiểu PYC viết tắt khác:
+ Pyrolytic Carbon: Cacbon nhiệt phân.
+ Philadelphia Youth Camp: Trại trẻ Philadelphia.
+ Poughkeepsie Yacht Club: Câu lạc bộ du thuyền Poughkeepsie.

Post Top Ad