PFK là gì? Ý nghĩa của từ pfk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

PFK là gì? Ý nghĩa của từ pfk

PFK là gì ?

PFK là “Program Function Key” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PFK

PFK có nghĩa “Program Function Key”, dịch sang tiếng Việt là “Phím chức năng chương trình”.

PFK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFK là “Program Function Key”.

Một số kiểu PFK viết tắt khác:
+ Phosphofructokinase.
+ Polish Federation of Korfball: Liên đoàn Korfball của Ba Lan.

Post Top Ad