SCV là gì? Ý nghĩa của từ scv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

SCV là gì? Ý nghĩa của từ scv

SCV là gì ?

SCV là “Special Category Visa” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCV

SCV có nghĩa “Special Category Visa”, dịch sang tiếng Việt là “Visa loại đặc biệt”.

SCV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCV là “Special Category Visa”.

Một số kiểu SCV viết tắt khác:
+ Sons of Confederate Veterans: Con trai của các cựu chiến binh Liên minh.
+ Sumangali Cable Vision: Tầm nhìn cáp Sumangali.
+ Small Commercial Vehicle: Xe thương mại nhỏ.
+ Ski Club Vail: Câu lạc bộ trượt tuyết Vail.
+ St. Croix Valley: Thung lũng St. Croix.
+ Singapore Cable Vision: Tầm nhìn cáp Singapore.
+ Smoothed Cross Validation: Xác thực chữ thập được làm mịn.
+ Strawberry Crinkle Virus: Vi rút Strawberry Crinkle.
+ Small Commercial Vehicles: Xe thương mại nhỏ.
+ Santa Clara Valley: Thung lũng Santa Clara.
+ Salmonella-Containing Vacuole: Không bào chứa Salmonella.
+ Spontaneous Cephalic Version: Phiên bản Cephalic tự phát.
+ Sodalitium Christianae Vitae.
+ Santa Clarita Valley: Thung lũng Santa Clarita.
+ Short Commute Vehicle: Phương tiện đi lại ngắn.
+ Santa Clara Vanguard: Đội tiên phong Santa Clara.
+ Satellite-Controlled Vehicle: Xe điều khiển qua vệ tinh.

Post Top Ad