PORN là gì? Ý nghĩa của từ porn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PORN là gì? Ý nghĩa của từ porn

PORN là gì ?

PORN là “Progressive Outer Retinal Necrosis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PORN

PORN có nghĩa “Progressive Outer Retinal Necrosis”, dịch sang tiếng Việt là “Hoại tử võng mạc bên ngoài tiến triển”.

PORN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PORN là “Progressive Outer Retinal Necrosis”.

Một số kiểu PORN viết tắt khác:
+ Portrait Of Restless Narcissism: Chân dung của chủ nghĩa tự ái không ngừng nghỉ.

Post Top Ad