PWN là gì? Ý nghĩa của từ pwn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

PWN là gì? Ý nghĩa của từ pwn

PWN là gì ?

PWN là “Pine Wilt Nematode” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PWN

PWN có nghĩa “Pine Wilt Nematode”, dịch sang tiếng Việt là “Tuyến trùng héo thông”.

PWN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PWN là “Pine Wilt Nematode”.

Một số kiểu PWN viết tắt khác:
+ Patras Wireless Network: Mạng không dây Patras.
+ Princeton WordNet.
+ Professional Women's Nexus: Nexus nữ chuyên nghiệp.
+ Pro Wrestling Noah: Noah đấu vật chuyên nghiệp.
+ Pulsar Wind Nebula: Tinh vân gió Pulsar.

Post Top Ad