POSIX là gì? Ý nghĩa của từ posix - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2023

POSIX là gì? Ý nghĩa của từ posix

POSIX là gì ?

POSIX là “Portable Operating System Interface” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POSIX

POSIX có nghĩa “Portable Operating System Interface”, dịch sang tiếng Việt là “Giao diện hệ điều hành di động”.

POSIX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POSIX là “Portable Operating System Interface”.

Post Top Ad