PRBS là gì? Ý nghĩa của từ prbs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

PRBS là gì? Ý nghĩa của từ prbs

PRBS là gì ?

PRBS là “Pseudo-Random Binary Sequence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PRBS

PRBS có nghĩa “Pseudo-Random Binary Sequence”, dịch sang tiếng Việt là “Trình tự nhị phân giả ngẫu nhiên”.

PRBS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PRBS là “Pseudo-Random Binary Sequence”.

Một số kiểu PRBS viết tắt khác:
+ Police Retirement and Benefits Administration Service: Dịch vụ Quản lý Quyền lợi và Hưu trí của Cảnh sát.
+ Professional Regulatory Boards: Ban quản lý chuyên nghiệp.
+ Pseudo Random Binary Sequence: Trình tự nhị phân ngẫu nhiên giả.
+ Permeable Reactive Barriers: Rào cản phản ứng thấm.

Post Top Ad