TLB là gì? Ý nghĩa của từ tlb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TLB là gì? Ý nghĩa của từ tlb

TLB là gì ?

TLB là “Translation Lookaside Buffer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TLB

TLB có nghĩa “Translation Lookaside Buffer”, dịch sang tiếng Việt là “Bản dịch Lookaside Buffer”.

TLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TLB là “Translation Lookaside Buffer”.

Một số kiểu TLB viết tắt khác:
+ The Living Bible: Kinh thánh sống.
+ Type library: Gõ thư viện.
+ Tractor-Loader Backhoe: Máy kéo-xúc lật.
+ Top Level Budget: Ngân sách cấp cao nhất.
+ Turcicum Leaf Blight: Turcicum lá bạc lá.
+ The London Bus: Xe buýt Luân Đôn.

Post Top Ad