PVL là gì? Ý nghĩa của từ pvl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2023

PVL là gì? Ý nghĩa của từ pvl

PVL là gì ?

PVL là “Premier Volleyball League” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PVL

PVL có nghĩa “Premier Volleyball League”, dịch sang tiếng Việt là “Giải bóng chuyền ngoại hạng”.

PVL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PVL là “Premier Volleyball League”.

Một số kiểu PVL viết tắt khác:
+ Periventricular leukomalacia: Bạch cầu quanh não thất.
+ Panton–Valentine leukocidin.
+ Pro Volleyball League: Giải bóng chuyền chuyên nghiệp.
+ Pacific View League: Giải đấu xem thái bình dương.
+ Parameter Value Language: Ngôn ngữ giá trị tham số.
+ Posterior Ventro-Lateral: Bụng sau.

Post Top Ad