QE là gì? Ý nghĩa của từ qe - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

QE là gì? Ý nghĩa của từ qe

QE là gì ?

QE là “Quantitative Easing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ QE

QE có nghĩa “Quantitative Easing”, dịch sang tiếng Việt là “Giảm nhẹ định lượng”.

QE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QE là “Quantitative Easing”.

Một số kiểu QE viết tắt khác:
+ Quantum Efficiency: Hiệu suất lượng tử.
+ Queen Elizabeth: Nữ hoàng Elizabeth.
+ Queen Emma: Nữ hoàng Emma.
+ Quality Engineering: Kỹ thuật chất lượng.
+ Quality Estimation: Ước tính chất lượng.
+ Query Expansion: Mở rộng truy vấn.
+ Qualifying Examinations: Kiểm tra tư cách.
+ Quantifier Elimination: Loại bỏ bộ định lượng.

Post Top Ad