ULN là gì? Ý nghĩa của từ uln - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2023

ULN là gì? Ý nghĩa của từ uln

ULN là gì ?

ULN là “Upper Limit of Normal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ULN

ULN có nghĩa “Upper Limit of Normal”, dịch sang tiếng Việt là “Giới hạn trên của mức bình thường”.

ULN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ULN là “Upper Limit of Normal”.

Một số kiểu ULN viết tắt khác:
+ Unbreakable Linux Network: Mạng Linux không thể phá vỡ.
+ University of Lincoln - Nebraska: Đại học Lincoln - Nebraska.

Post Top Ad