S2 là gì? Ý nghĩa của từ s2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

S2 là gì? Ý nghĩa của từ s2

S2 là gì ?

S2 là “Spinal nerve 2” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ S2

S2 có nghĩa “Spinal nerve 2”, dịch sang tiếng Việt là “Thần kinh cột sống 2”.

S2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng S2 là “Spinal nerve 2”.

Post Top Ad