SINR là gì? Ý nghĩa của từ sinr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

SINR là gì? Ý nghĩa của từ sinr

SINR là gì ?

SINR là “Signal-to-interference-plus-noise ratio” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SINR

SINR có nghĩa “Signal-to-interference-plus-noise ratio”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu-cộng-nhiễu”.

SINR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SINR là “Signal-to-interference-plus-noise ratio”.

Một số kiểu SINR viết tắt khác:
+ Simple Image and Numeric Report: Báo cáo số và hình ảnh đơn giản.

Post Top Ad