AJC là gì? Ý nghĩa của từ ajc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 10 tháng 2, 2023

AJC là gì? Ý nghĩa của từ ajc

AJC là gì ?

AJC là “Apical Junctional Complex” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AJC

AJC có nghĩa “Apical Junctional Complex”, dịch sang tiếng Việt là “Phức hợp chức năng Apical”.

AJC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AJC là “Apical Junctional Complex”.

Một số kiểu AJC viết tắt khác:
+ American Jewish Committee: Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ.
+ Australian Jockey Club: Câu lạc bộ Đua ngựa Úc.
+ American Jewish Congress: Đại hội Do Thái Hoa Kỳ.
+ Angus Jamieson Consulting: Angus Jamieson tư vấn.
+ Atlanta Journal-Constitution: Tạp chí Atlanta-Hiến pháp.
+ Anderson Junior College: Cao đẳng Anderson Junior.
+ Antwerp Jazz Club: Câu lạc bộ nhạc Jazz Antwerp.
+ Anuak Justice Council: Hội đồng Tư pháp Anuak.
+ Apostelamt Jesu Christi.
+ Arbeiders Jeugd Centrale.
+ Arbeiders Jeugd Organisatie.
+ Australasian Journal of Combinatorics: Tạp chí Tổ hợp Australasian.
+ American Jewish Community: Cộng đồng Do Thái Mỹ.

Post Top Ad