TELUS là gì? Ý nghĩa của từ telus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2023

TELUS là gì? Ý nghĩa của từ telus

TELUS là gì ?

TELUS là “Telus Mobility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TELUS

TELUS có nghĩa “Telus Mobility”, dịch sang tiếng Việt là “Tính di động của telus”.

TELUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TELUS là “Telus Mobility”.

Post Top Ad