TF2 là gì? Ý nghĩa của từ tf2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

TF2 là gì? Ý nghĩa của từ tf2

TF2 là gì ?

TF2 là “Team Fortress 2” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TF2

TF2 có nghĩa “Team Fortress 2”, dịch sang tiếng Việt là “Đội pháo đài 2”.

TF2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TF2 là “Team Fortress 2”.

Post Top Ad