TSER là gì? Ý nghĩa của từ tser - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2023

TSER là gì? Ý nghĩa của từ tser

TSER là gì ?

TSER là “Trans Student Educational Resources” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSER

TSER có nghĩa “Trans Student Educational Resources”, dịch sang tiếng Việt là “Tài nguyên Giáo dục Chuyển đổi Sinh viên”.

TSER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSER là “Trans Student Educational Resources”.

Một số kiểu TSER viết tắt khác:
+ Two-phase System Experiment Rack: Giá thí nghiệm hệ thống hai pha.
+ Tom Swift Electric Rifle: Súng trường điện Tom nhanh.
+ Targeted Socio-Economic Research: Nghiên cứu kinh tế xã hội mục tiêu.

Post Top Ad