TMU là gì? Ý nghĩa của từ tmu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2023

TMU là gì? Ý nghĩa của từ tmu

TMU là gì ?

TMU là “Texture Mapping Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TMU

TMU có nghĩa “Texture Mapping Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị ánh xạ kết cấu”.

TMU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TMU là “Texture Mapping Unit”.

Một số kiểu TMU viết tắt khác:
+ Tarbiat Modares University: Đại học Tarbiat Modares.
+ Texas Methodist University: Đại học Giám lý Texas.
+ Tri-mode Multiple Unit: Nhiều đơn vị ba chế độ.
+ Taipei Medical University: Đại học Y khoa Đài Bắc.
+ Threat Management Unit: Đơn vị quản lý mối đe dọa.
+ Traffic Management Unit: Đơn vị quản lý giao thông.
+ The Master's University: Đại học Thạc sĩ.
+ Toronto Metropolitan University: Đại học Toronto Metropolitan.
+ Total Measurement Uncertainty: Tổng độ không đảm bảo đo.
+ Twin-Motor Unit: Đơn vị động cơ đôi.
+ Tactical Medical Unit: Đơn vị y tế chiến thuật.
+ Trisensa Mineral Utama: Trisensa khoáng Utama.
+ Technical Memorandum of Understanding: Biên bản ghi nhớ kỹ thuật.
+ Tianjin Medical University: Đại học Y khoa Thiên Tân.
+ Train Modification Unit: Đơn vị sửa đổi tàu.
+ Truett McConnell University: Đại học Truett McConnell.
+ Traffic Monitoring Unit: Đơn vị giám sát giao thông.

Post Top Ad