TRB là gì? Ý nghĩa của từ trb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2023

TRB là gì? Ý nghĩa của từ trb

TRB là gì ?

TRB là “Terminating Reliable Broadcast” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TRB

TRB có nghĩa “Terminating Reliable Broadcast”, dịch sang tiếng Việt là “Chấm dứt phát sóng đáng tin cậy”.

TRB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TRB là “Terminating Reliable Broadcast”.

Một số kiểu TRB viết tắt khác:
+ Tom Robinson Band: Ban nhạc Tom Robinson.
+ Transportation Research Board: Ban nghiên cứu giao thông vận tải.
+ Tobacco Rd Band: Ban nhạc Tobacco Rd.
+ Toll Regulatory Board: Ban điều tiết thu phí.
+ The Road Back: Con đường trở lại.
+ Telecommunications Regulatory Board: Ban điều tiết viễn thông.
+ Transportation Research Board's: Ban nghiên cứu giao thông vận tải của.
+ Tap, rack, bang: Nhấn, giá đỡ, tiếng nổ.
+ Theatre Reserve Battalion: Tiểu đoàn Dự bị Nhà hát.
+ Tuition Revenue Bond: Trái phiếu doanh thu học phí.
+ Tailor Rolled Blanks: Thợ may cán trống.
+ Tobacco Research Board: Ban nghiên cứu thuốc lá.
+ The Royal Bank: Ngân hàng Hoàng gia.
+ Traders Royal Bank: Thương nhân Ngân hàng Hoàng gia.
+ The Res Banner: Biểu ngữ Res.
+ Train Register Book: Sổ đăng ký tàu hỏa.

Post Top Ad