ALM là gì? Ý nghĩa của từ alm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

ALM là gì? Ý nghĩa của từ alm

ALM là gì ?

ALM là “Application Lifecycle Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ALM

ALM có nghĩa “Application Lifecycle Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý vòng đời ứng dụng”.

ALM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ALM là “Application Lifecycle Management”.

Một số kiểu ALM viết tắt khác:
+ At-Location Mapping: Lập bản đồ tại vị trí.
+ Assistant Locomotive Master: Phụ tá đầu máy.
+ Arabic Letter Mark: Dấu chữ cái Ả Rập.
+ African Leadership Magazine: Tạp chí Lãnh đạo Châu Phi.
+ Additive Layer Manufacturing: Sản xuất lớp phụ gia.
+ Asset Liability Management: Quản lý tài sản Pháp lý.
+ Association of Lloyd's Members: Hiệp hội các thành viên của Lloyd's.
+ Arab Liberation Movement: Phong trào giải phóng Ả Rập.
+ Asset and Liability Management: Quản lý tài sản và trách nhiệm.
+ Asset-Liability-Management: Quản lý tài sản Pháp lý.
+ All Lives Matter: Tất cả cuộc sống quan trọng.
+ Application Life-cycle Management: Quản lý vòng đời ứng dụng.
+ Arkansas, Louisiana and Mississippi Railroad: Arkansas, Louisiana và Mississippi Railroad.
+ American Library of Musicology: Thư viện Âm nhạc Hoa Kỳ.
+ Ace-Lake-Mavirus.
+ Adaptive Logic Module: Mô-đun logic thích ứng.
+ Assembly Language for Multics: Hợp ngữ cho Đa phương.
+ Audio-Lingual Method: Phương pháp truyền cảm bằng âm thanh.
+ Application Layer Metrics: Số liệu lớp ứng dụng.
+ Augmented Lagrange Multiplier: Hệ số Lagrange được tăng cường.
+ Afrikaans Literary Museum: Bảo tàng văn học Afrikaans.
+ American Leprosy Missions: Các nhiệm vụ phong của Mỹ.
+ Advanced Lectures in Mathematics: Bài giảng Toán cao cấp.
+ Air-Launched Missiles: Tên lửa phóng từ không trung.
+ American Logic Machines: Máy logic của Mỹ.
+ AG2R La Mondiale.

Post Top Ad