NERD là gì? Ý nghĩa của từ nerd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

NERD là gì? Ý nghĩa của từ nerd

NERD là gì ?

NERD là “NSAID-Exacerbated Respiratory Disease” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NERD

NERD có nghĩa “NSAID-Exacerbated Respiratory Disease”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh hô hấp trầm trọng do NSAID”.

NERD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NERD là “NSAID-Exacerbated Respiratory Disease”.

Một số kiểu NERD viết tắt khác:
+ Nintendo European Research & Development: Nghiên cứu & Phát triển của Nintendo Châu Âu.
+ Nonerosive Reflux Disease: Bệnh trào ngược không ăn mòn.
+ Named Entity Recognition and Disambiguation: Nhận dạng và phân định đối tượng được đặt tên.
+ New England Research and Development: Nghiên cứu và Phát triển New England.
+ National Engineering Research and Development: Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật quốc gia.
+ Northern England Roller Dudes: Các anh chàng lăn lộn miền Bắc nước Anh.

Post Top Ad