SYNC là gì? Ý nghĩa của từ sync - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

SYNC là gì? Ý nghĩa của từ sync

SYNC là gì ?

SYNC là “Synchronous” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SYNC

SYNC có nghĩa “Synchronous”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng bộ”.

SYNC là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng SYNC là “Synchronous”.

Một số kiểu SYNC viết tắt khác:
+ Sophomore Year Navigating Carolina: Năm thứ hai Điều hướng Carolina.

Post Top Ad