APTIS là gì? Ý nghĩa của từ aptis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

APTIS là gì? Ý nghĩa của từ aptis

APTIS là gì ?

APTIS là “Assistant Physical Training Instructors” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ APTIS

APTIS có nghĩa “Assistant Physical Training Instructors”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý huấn luyện viên hướng dẫn thể chất”.

APTIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng APTIS là “Assistant Physical Training Instructors”.

Post Top Ad