YCM là gì? Ý nghĩa của từ ycm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

YCM là gì? Ý nghĩa của từ ycm

YCM là gì ?

YCM là “Y Chromosome Microdeletion” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YCM

YCM có nghĩa “Y Chromosome Microdeletion”, dịch sang tiếng Việt là “Y tế bào vi nhiễm sắc thể”.

YCM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YCM là “Y Chromosome Microdeletion”.

Một số kiểu YCM viết tắt khác:
+ Yellow-Cyan-Magenta: Vàng-Lục lam-Đỏ tươi.

Post Top Ad