ALO là gì? Ý nghĩa của từ alo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

ALO là gì? Ý nghĩa của từ alo

ALO là gì ?

ALO là “Adjacent Line Operation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ALO

ALO có nghĩa “Adjacent Line Operation”, dịch sang tiếng Việt là “Vận hành đường dây liền kề”.

ALO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ALO là “Adjacent Line Operation”.

Một số kiểu ALO viết tắt khác:
+ Apraxia of Lid Opening: Apraxia của việc mở nắp.
+ Afghanistan Liberation Organization: Tổ chức Giải phóng Afghanistan.
+ Air Liaison Officer: Nhân viên liên lạc hàng không.
+ Alfheim Online: Alfheim trực tuyến.
+ Arab Labor Organization: Tổ chức lao động Ả Rập.
+ Abraham Lincoln Online: Abraham Lincoln trực tuyến.
+ Athlete Liaison Officer: Cán bộ liên lạc vận động viên.
+ Alternative Learning Opportunity: Cơ hội học tập thay thế.
+ Animal Liberation Orchestra: Dàn nhạc giải phóng động vật.
+ Association Liaison Organization: Tổ chức liên lạc của Hiệp hội.
+ Asheville Lyric Opera: Opera trữ tình Asheville.
+ Austrian Literature Online: Văn học Áo trực tuyến.
+ Arab Labour Organization: Tổ chức lao động Ả Rập.
+ Arab Labor Organisation: Tổ chức lao động Ả Rập.
+ Administration Liaison Officer: Cán bộ liên lạc hành chính.

Post Top Ad