OSINT là gì? Ý nghĩa của từ osint - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

OSINT là gì? Ý nghĩa của từ osint

OSINT là gì ?

OSINT là “Open-source intelligence” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSINT

OSINT có nghĩa “Open-source intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Trí thông minh nguồn mở”.

OSINT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSINT là “Open-source intelligence”.

Post Top Ad