VF là gì? Ý nghĩa của từ vf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

VF là gì? Ý nghĩa của từ vf

VF là gì ?

VF là “Voice Frequency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VF

VF có nghĩa “Voice Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số giọng nói”.

VF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VF là “Voice Frequency”.

Một số kiểu VF viết tắt khác:
+ Velocity Factor: Yếu tố vận tốc.
+ Ventricular Fibrillation: Rung thất.
+ Virtual Facility: Cơ sở ảo.
+ Very Fine: Rất ổn.
+ Virtual Firewall: Tường lửa ảo.
+ Vedic Foundation: Nền tảng vedic.
+ Volume Fraction: Khối lượng phần.
+ Vincentian Facilitators: Người hướng dẫn Vincentian.
+ Vocal Fold: Nếp gấp giọng nói.
+ Variable Font: Phông chữ có thể thay đổi.
+ Vacuum Fluorescent: Huỳnh quang chân không.
+ Vulcan Foundry: Xưởng đúc Vulcan.
+ Vector Facility: Cơ sở Vector.
+ Voice of the Free: Tiếng nói của miễn phí.
+ Vicar Forane.
+ Vocabularul Fundamental: Cơ bản về Vocabularul.
+ Village Fair: Hội chợ làng.
+ Velvet Face: Mặt nhung.
+ Virtual Factory: Nhà máy ảo.
+ Ventral Furrow: Rãnh bụng.
+ Visa-Free: Miễn thị thực.
+ Volcanic Front: Mặt trận núi lửa.
+ Version Files: Tệp phiên bản.
+ Values and Future: Giá trị và Tương lai.

Post Top Ad