AON là gì? Ý nghĩa của từ aon - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

AON là gì? Ý nghĩa của từ aon

AON là gì ?

AON là “Application-Oriented Networking” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AON

AON có nghĩa “Application-Oriented Networking”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng hướng ứng dụng”.

AON là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AON là “Application-Oriented Networking”.

Một số kiểu AON viết tắt khác:
+ Activity-On-Node: Hoạt động trên nút.
+ All Or Nothing: Tất cả hoặc không có gì.
+ Acceptance Of Necessity: Chấp nhận sự cần thiết.
+ All Or None: Tất cả hoặc không.
+ Autoimmune Optic Neuropathy: Bệnh thần kinh thị giác tự miễn dịch.
+ Active Optical Networks: Mạng quang hoạt động.
+ Autoregulation Of Nodulation: Tự động điều chỉnh nốt sần.
+ Antisense oligonucleotide.
+ Airline Operators of Nigeria: Các nhà khai thác hàng không của Nigeria.
+ Arctic Observing Network: Mạng lưới quan sát Bắc Cực.
+ Acute Optic Neuritis: Viêm dây thần kinh thị giác cấp tính.

Post Top Ad