YOI là gì? Ý nghĩa của từ yoi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

YOI là gì? Ý nghĩa của từ yoi

YOI là gì ?

YOI là “Youth Outreach Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YOI

YOI có nghĩa “Youth Outreach Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến tiếp cận thanh niên”.

YOI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YOI là “Youth Outreach Initiative”.

Một số kiểu YOI viết tắt khác:
+ Young Offenders Institution: Trại dành cho những người phạm tội trẻ tuổi.

Post Top Ad